Boken om Romeleåsen kommer ut våren 2018 i två band på sammanlagt över 700 sidor och skildrar socknarna Veberöd, Gödelöv, Genarp, Slimminge, Blentarp, och Everlöv. 

Detta är en läsebok i två delar om Romeleåsens människor i gången tid. Egentligen skulle det bara ha blivit en bok om Dörröd, eftersom Dörröds byalag i många år haft önskemål om en sådan skrift. Under väntetiden har det arrangerats återkommande och uppskattade nostalgiaftnar som berört framför allt 1900-talets liv och leverne i byn. Materialet härifrån har getts ut på CD-skivor. Med anledning härav berör denna boks avsnitt om Dörröd endast i mindre omfattning 1900-talet. Istället tar vi oss i första hand ner till slutet av 1700-talet samt 1800-talets första hälft. Då levdes livet på ett väsentligt mycket annorlunda sätt än senare.
   Det finns från Romeleåsen mycket få samtida beskrivningar av denna tid. En del sagespersoner i Folklivsarkivets samlingar är födda vid mitten av 1800-talet och kan återge vad de gamle berättade, men i övrigt har det varit nödvändigt att rekonstruera livet i Dörröd.
   När mina skriverier om byn hade pågått ett tag, fann jag att dörrödsborna visserligen levde relativt isolerat, men byn hade regelbunden kontakt med de närliggande socknarna på åsen, t.ex. genom släkt- och handelsförbindelser. I sådana sammanhang berättades givetvis historier om vad som hänt, både i närtid och i gångna tider. Och därför uppkom idén om att även göra anteckningar om de angränsade trakterna, nämligen socknarna Veberöd (vari Dörröd befinner sig), Gödelöv, Genarp, Slimminge, Blentarp och Everlöv. Urvalet av material är högst personligt från författarens sida och gör inte anspråk på att detaljerat redovisa socknarnas historia samt vem som bodde var. Sådant överlämnas med stort förtroende till respektive trakts hembygdsforskare. Det är nedslag lite här och var och det är därför som jag kallar ”Minnen från Romeleåsen” för en läsebok. Läsaren kan således hoppa efter behag mellan de olika socknarna.


Bertil WilhelmssonMINNEN FRÅN ROMELEÅSEN - en presentation av innehållet