Boken om Romeleåsen är under arbete. Beräknas komma ut våren 2018
Skildrar socknarna Veberöd, Gödelöv, Genarp, Slimminge, Blentarp, och Everlöv. Boken behandlar byarnas historia och händelser som inträffat där. Mycket material kommer från Folklivsarkivet i Lund där människor berättar om sitt liv i de olika socknarna. Mycket bilder och kartor. Du som läser Byahornet kommer att känna igen dig! Författare är Bertil Wilhelmsson.


MINNEN FRÅN ROMELEÅSEN - preliminära omslagen till del 1 och 2