Välkommen till

Byahornet
Skånsk historia - minnen - skrönor

KLICKA HÄR OCH LÄS HELA NUMMER AV BYAHORNET
 

Nr 4/2017 ute 1 december

(inbetalningskort för 2018 medföljer)

- Hos tannadoktorn. Historier från norra Skåne om hur det gick till förr i tiden.

- Skånsk gesäll fotvandrade till Bohuslän. En man från Ravlunda lämnade Skåne för att finna sin försörjning på fjärran ort.

- Rättskipning i Kristianstad 1947. Några rätt humoristiska rättsfall. Skulle sådana fall ha kommit upp idag, frågar man sig?

- Reformatorn Claus Mortensen i Malmö. En intressant personlighet i 1500-talets Skåne.

- Verlden vill bedragas. Om hokus pokus i hälsobranschen.

- Julafton i Skabersjö. Minnen från 1930-talet.

- Bullringarna i Önnestad. Två minst sagt udda bröder.

- Minnen från Landskronaslätten. Skildringar från trakten av Norrvidinge i mitten av 1800-talet.

- Tankekorn av Thore Brogårdh 

 

 

Prenumerera för år 2017. Endast 200 kr för fyra nummer. Se kapitlet "Prenumeration"