Välkommen till

Byahornet
Skånsk historia - minnen - skrönor

KLICKA HÄR OCH LÄS HELA NUMMER AV BYAHORNET
 

Nr 2/2016 ute 1 juni


 - Om hur man slipper råttor genom att skriftligt säga upp dem
- Knallen Nicklasson berättar (1950-talet) om     typer han träffat i norra Skåne
- En rastlös tullinspektor i Simrishamn (historien om Afze)
- Hur midsommar firades i stan förr i tiden
- På Cilla Bancks tid i Arild
- Galgfågeln Falk från Kristianstad
- Minne från Kiviks marknad 1945
- Historier om osedlighet i Nävlinge socken
- En historia om Gamma-Jössen i Kyrkhult


 

 

 

Prenumerera för år 2016. Endast 200 kr för fyra nummer. Se kapitlet "Prenumeration"